Tietosuoja

Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa lähettämällä poistamispyynnön asiakaspalvelun kautta. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen ITC-OK Aiton ja Linuxcomp-verkkokaupan palveluita.

Rekisterinpitäjä

ITC-OK Aito
Y-tunnus 1628424-7

PL 3
63301 Alavus

aito@alavus.net
06 511 3493

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Metsäpelto

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat kauppaliikkeen myyntilaskujen ja verkkokauppatilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

Luovutamme henkilötietoja kuljetus-, pankki-, ja kirjanpito-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme toimintamme mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Säilytämme henkilötietoja rekisterissämme niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Hakijan henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu ostamisen tai tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Rekisteriin kirjatun henkilön oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

aito@alavus.net